Privacy & voorwaarden

AVG

“Google is maar een zoekmachine,” hoor je velen zeggen. Het bedrijf verdient echter de kost met het verkopen van verzamelde gegevens.

 

Privacy is een grondrecht. En een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Privacy gaat over zeggenschap over onze eigen persoonsgegevens. Het gaat erom dat we niet continu gevolgd worden, dat onze intellectuele gegevens veilig zijn en we iets kunnen doen tegen een automatisch, door algoritmes, genomen besluit. U weet echter niet altijd waar organisaties uw gegevens opslaan en wie toegang heeft tot uw gegevens. U deelt zelf (on)bewust (online) persoonsgegevens over uzelf.

 

Om misbruik te voorkomen zijn er wetten en regels die uw privacy beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet.

 

Laat de leerprestaties van uw kind alleen gemonitord worden door een organisatie of bedrijf dat zich houdt aan de AVG. Wanneer een organisaties zich houdt aan de in Nederland geldende AVG, worden de prestaties van uw kind niet gebruikt voor een persoonsprofiel dat later verkocht kan worden.  

 

Google heeft op het moment vele producten die ons leven een stuk makkelijker maken. Het is verstandig te controleren of collega’s in de leeswereld gebruik maken van deze programma’s in de ontwikkeling voor het verbeteren van uw kinds leesprestatie. Google stelt een gegevensprofiel samen over iedereen met een Google-account. De data wordt opgeslagen in de Verenigde staten en gebruikt onder de daar geldende privacy wetgeving (Patriot act). Kinderen die gebruik maken van onderwijs programma’s via Google komen er niet onderuit dat een profiel opgebouwd wordt. U kunt in het privacybeleid van Google nalezen waar die gegevens wel en niet voor worden gebruikt.

 

Het profiel met de leerprestaties van uw kind kan via google ter beschikking komen aan derden. U weet niet wie deze derde partijen zijn en tot welk doel deze informatie gebruikt wordt.

 

Laat Google geen leerprofiel van uw kind maken. De Lerende Mens waarborgt dat de leerprestaties van de leerling, conform de AVG, alleen gedeeld worden met de door school of ouders toegezegde informatie deling. DLM beheert uw gegevens met de maximaal huidige beveiliging en slaat deze op binnen de EU. De data wordt niet gedeeld met commerciële derde partijen anders dan De Lerende Mens. Op onze website vindt u alle door De Lerende Mens genomen voorzorgsmaatregelen.

Privacy & voorwaarden

De Lerende Mens B.V. (DLM) neemt uw privacy en het beheer van data zeer serieus. Dit hebben wij beschreven in de 4 onderstaande documenten:

 

 

DLM volgt in de privacyverklaring de richtlijn van De Artikel 29 Werkgroep, het Europese verband van privacytoezichthouders) Daarnaast sluit DLM zodra er sprake is van gegevensverwerking een Verwerkersovereenkomst. De leveranciers van DLM dienen te werken volgens de checklist STITCH (Security Technical IT Checklist). Heeft u vragen, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.