Wetenschappelijke onderbouwing

Asgaard Saga is een zeer compleet en effectief programma voor de behandeling van dyslexie. Vanuit de zorgversie van Asgaard Saga is ook een onderwijsversie en een versie voor thuis tot stand gekomen.


Op basis van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring in de dyslexiezorg, is gebleken wat belangrijke pijlers zijn in een succesvolle dyslexiebehandeling als ondersteuning binnen het onderwijs voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Asgaard Saga bevat alle technieken* waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ze werken. Hierbij zijn wij nog een stapje verder gegaan en zijn werkbare technieken en bewezen theorieën uit de (neuro-)psychologie, orthopedagogiek, taalwetenschappen en game-design.

De ontwikkelingen van alle drie de versies zijn gebaseerd op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

*Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 (2013).

 

Effectieve pijlers voor een succesvolle dyslexiebehandeling in de dyslexiezorg, zijn:


  • Het trainen van expliciete fonologische vaardigheden;
  • Het trainen van de letter-klankkoppelingen;
  • Specialistische leestraining (nauwkeurigheid én snelheid);
  • Het aanleren van spellingregels en ontwikkelen van spellingvaardigheden.

Het programma Asgaard Saga is ontwikkeld vanuit deze uitgangspunten en voldoet daarmee aan de criteria geformuleerd in het meest recente Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling wat landelijk van kracht is.